Šta je stvarno pravo?

Članovi našeg društva imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju pravnog savjetovanja i zastupanju u postupcima uređenja zemljišnoknjižnog stanja, utvrđenja prava vlasništva, smetanja prava vlasnštva i posjeda, fizičke diobe suvlasništva, eksproprijacije i utvrđenja eksproprijacione naknade, povrata eksproprisane nekretnine, prometovanja nekretninama, te pravnoj pomoći pri uknjižbi u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu.

Zatražite besplatnu procjenu slučaja

Ako smatrate da je vaše pravo povrijeđeno, važno je poduzeti korake kako biste sebi osigurali neophodnu pravnu zaštitu. Da biste zakazali besplatne konsultacije, kontaktirajte nas putem telefona na 032/243-111.