Porodično pravo

Šta je porodično pravo?

U oblasti porodičnog prava, našim klijentima nudimo usluge zastupanja u svim vrstama bračnih sporova (spor o utvrđivanju postojanja ili nepostojanja braka, o poništenju i razvodu braka), sporovima u vezi sa podjelom bračne stečevine, te izdržavanja, te u svim sporovima iz odnosa roditelja i djece i to: sporovima o utvrđivanju ili osporavanju materinstva ili očinstva, sporovima o tome sa kojim će roditeljem dijete živjeti, o načinu održavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa drugim roditeljem i o roditeljskom staranju i sporovima o izdržavanju djeteta, bez obzira na to da li se rješavaju samostalno ili zajedno sa bračnim sporovima, te u sporovima o utvrđivanju materinstva i očinstva.

Također, pružamo usluge zastupanja i u vanparničnim postupcima – postupcima za oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, za davanje dozvole za sklapanje braka, te postupcima za sticanje poslovne sposobnosti maloljetnika koji je postao roditelj.

Zatražite besplatnu procjenu slučaja

Ako smatrate da je vaše pravo povrijeđeno, važno je poduzeti korake kako biste sebi osigurali neophodnu pravnu zaštitu. Da biste zakazali besplatne konsultacije, kontaktirajte nas putem telefona na 032/243-111.