Šta je krivično pravo?

U oblasti krivičnog prava pružamo pravne usluge odbrane osumnjičenih, optuženih i osuđenih u krivičnom, prekršajnom, te drugim (disciplinskim) postupcima , kao i usluge zaštite prava oštećenih. Članovi našeg advokatskog društva posjeduju i certifikat za zastupanje u krivičnim postupcima protiv maloljetnika.

Zatražite besplatnu procjenu slučaja

Ako smatrate da je vaše pravo povrijeđeno, važno je poduzeti korake kako biste sebi osigurali neophodnu pravnu zaštitu. Da biste zakazali besplatne konsultacije, kontaktirajte nas putem telefona na 032/243-111.