Česta pitanja

Imate pitanje za nas?

Na ovoj stranici možete pronaći odgovore na neka od često postavljenih pitanja od strane naših klijenata.

Termin i konsultacije možete dogovoriti pozivom na broj telefona 032/243 111 ili zahtjevom na mail advokatskodrustvo.hp@gmail.com

Naši zaposlenici će Vam dati odgovor na sva Vaša pravna pitanja, dati Vam savjet, te za Vas izvršiti stručnu pravnu procjenu u smislu mogućnosti ostvarenja i zaštite Vaših prava.

Naše Društvo Vam omogućuje brzu, potpunu i efikasnu naplatu materijalne i nematerijalne štete.

Ako ste pretrpjeli štetu po ma kojem osnovu (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, umanjenje vrijednosti imovine, oštećenja na objektima, neispunjenje ugovornih obaveza i sl.), javite se našem ljubaznom osoblju i zakažite termin, na kojem će će Vam biti pružene sve potrebne informacije o vrsti i toku postupka, načinima naplate i svim drugim potrebnim informacijama. Društvo raspolaže znanjem, iskustvom i resursima, kako vlastitih zaposlenika, tako i spoljnih saradnika, kojima Vam garantira preciznu procjenu, efikasno zastupanje i u konačnici naplatu maksimalnih iznosa na ime naknade štete.

Obzirom na postojeću neurednost i neažurnost zemljišnih knjiga, postupci upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige su česte vrste postupaka pred našim sudovima. Naš tim je uspješno okončao na stotine postupaka u kojima smo naše klijente efikasno upisali u zemljišnu sa obimom njihovih stvarnih prava, koja nisu bila ili nisu bila ispravno i u punom kapacitetu upisana u javne evidencije.

Ukoliko imate potrebu za vođenjem ove vrste postupka, javite se našem ljubaznom osoblju i zakažite termin, na kojem će Vam biti pružene sve potrebne informacije o vrsti i toku postup(a)ka, vremenu trajanja istih, cijenama usluga i svim drugim potrebnim informacijama.

Imate potrebu za osnivanjem pravnog lica? Advokatsko društvo “Hadžimahmutović i partneri” će Vam cjelokupan proces riješiti za nekoliko dana-od momenta Vašeg zahtjeva do konačnog početka rada, uz sačinjavanje svih potrebnih akata vezanih za osnivanje.

Ne možete pronaći odgovor?

Kontaktirajte naše pravne stručnjake putem forme.

Stručan pravni tim

Kompetentan i sposoban

Savjetovanje

Stručne pravne usluge

Posvećenost

Znanje, lojalnost i iskustvo