Šta je nasljedno pravo?

Pružamo usluge zastupanja u ostavinskim postupcima, kao i u parničnim postupcima proizašlim iz ostavinskog postupka – postupaka radi utvrđivanja valjanosti ili sadržaja ugovora o nasljeđivanju ili testamenta, te odnosa nasljednika i ostavitelja na osnovu kojeg se po zakonu nasljeđuje, postupaka u vezi sa činjenicama od kojih zavisi veličina nasljednog dijela, vrijednost nužnog dijela ili uračunavanje u nasljedni dio, u pogledu činjenica od kojih zavisi opravdanost isključenja nužnih nasljednika ili postojanje razloga za nedostojnost, te da li se neka osoba odrekla naslijeđa, u vezi sa zahtjevima nadživjelog bračnog partnera i ostaviteljevih potomaka, koji su živjeli sa ostaviteljem u istom domaćinstvu da im se iz ostavine izdvoje predmeti domaćinstva koji služe za zadovoljenje svakodnevnih potreba itd.

Također pružamo usluge sačinjavanja ugovora sa nasljednopravnim elementima i to: ugovora o doživotnom izdržavanju i sporazuma o ustupanju i raspodjeli imovine za života.

Zatražite besplatnu procjenu slučaja

Ako smatrate da je vaše pravo povrijeđeno, važno je poduzeti korake kako biste sebi osigurali neophodnu pravnu zaštitu. Da biste zakazali besplatne konsultacije, kontaktirajte nas putem telefona na 032/243-111.